De basis van een digitale strategie

€0+
Denis Doeland
0 ratings

Een goede digitale strategie is integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. Het is essentieel om het internetecosysteem als een ‘business ecosysteem’ te zien. De digitale strategie maakt het mogelijk om nieuwe waardemodellen en verdienmodellen uit de sociale netwerken te laten ontstaan, in de relaties van alle belanghebbenden binnen het internetecosysteem. Jouw digitale strategie moet dus het internetecosysteem als een platform (domein, sociale netwerken en derden online diensten) benaderen, dat zijn eigen broek ophoudt en in plaats van een kostenpost een ‘profit center’ wordt en de gestelde doelen en doelstellingen realiseert. Content is daarbij het bindmiddel binnen de sociale netwerken en informatie dus data de brandstof om het systeem draaiende te houden en de verdienmodellen ten gelde te maken.

I want this!

* Bepaal welk bedrag jij wilt doneren. Dit mag ook 0,- Euro zijn. Je kunt het bestand downloaden nadat je eerst een prijs hebt opgegeven (bij 0,- Euro verdwijnt de betaaloptie).

€0+

De basis van een digitale strategie

0 ratings
I want this!